راهنمای خرید               

 کتابنامۀ ۱۴۰۲ نشر چترنگ 


جنایی و پلیسی

9-16 از 28

زنجیره

ریچل از طریق تماسی تلفنی متوجه می‌شود که دخترش را در راه مدرسه به خانه ربوده‌اند. اما رباینده هم فردی است درست مثل خود ریچل؛ فردی که فرزندش را کس دیگری دزدید...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل
ریال