Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

  سوان عاشق

  نویسنده: مارسل پروست
  مترجم: کامران برادران، پیمان میرزایی‌
  موضوع: رمان مصور
  قطع: وزیری
  قيمت: 23000 تومان
  تعدادصفحه:104

  سوان عاشق که اقتباسی است  از بخشی از رمان در جستوجوی زمان ازدسترفته، اثر مارسل پروست، شرحی است از دلدادگی سوان، از آشنایان راوی در کومبره، به دختری به نام اودت. سوان عاشق اودت میشود؛ زیرا اودت او را به یاد زنی در یک نقاشی میاندازد. اما در طول چند ماه پرتلاطم، سوان درمییابد یکی از خطرهای عشق آن است که عاشق را ترغیب میکند تا در ذهن شیدای خود، تصوری رؤیایی از معشوق ثبت کند...

  رمان مصور سوان عاشق اقتباسی است که استفن اوئه به خوبی از پس تصویرگری آن برآمده است. روزنامۀ گاردین دربارۀ این رمان مصور مینویسد: «اوئه هنرمندی فوقالعاده است. تصویرگری او میتواند همتایی برای نثر پیچیدۀ پروست باشد. تصویرهای دوستداشتنی این رمان مصور، هم به مخاطب اجازه میدهد که فکر خود را پرواز دهد و تصورات خود را بسازد و هم او را به تمرکز بر متن وامیدارد.»

  انتشار آثاری از این دست در قالب رمان مصور، با حجمی کمتر و ظاهری متنوعتر، میتواند تجربهای خوشایند از مطالعۀ آثار کلاسیک برای خوانندگان مهیا کند. گفتنی است که بخشهای دیگری از رمان در جستوجوی زمان ازدسترفته نیز، با نامهای کومبره، نام جاها: نام و در سایۀ دوشیزگان شکوفا، از سوی نشر چترنگ به صورت رمان مصور به چاپ رسیدهاند.