Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

  پنجرۀ عقبی

  از اینجا ببینید

  نویسنده: جان مایکل هیز، استفان شارف
  مترجم: شاهپور عظیمی
  موضوع: فیلم‌نامه
  قطع: رقعی
  تعداد صفحه: 298
  قیمت: 22000 تومان

   

  پنجرۀ عقبی ماجرای یک عکاس خبری است که طی حادثهای پایش شکسته است و مجبور است مدتی را روی صندلی چرخدار در خانه بماند. او از سر بیکاری و بیحوصلگی به تماشای رفتار همسایههای آنطرف حیاط مینشیند. مشاهداتش باعث میشود به یکی از همسایهها شک کند، اما آیا این ظن حاصل خیالبافی اوست یا واقعاً قتلی رخ داده است؟

  به گفتۀ منتقدان، پنجرۀ عقبی از بهترین فیلمهای دلهرهآور تاریخ سینما محسوب میشود. انستیتو فیلم آمریکا در سال 2007، این فیلم را در فهرست بهترین فیلمهای تمام دوران در رتبۀ چهل و هشتم قرار داد و در ماه ژوئن 2008، در بین ده فیلم برتر ژانر معمایی، رتبۀ سوم را به آن اختصاص داد. مجلۀ تایم دربارۀ این فیلم مینویسد: «پنجرۀ عقبی یکی از بهترین فیلمهای هیجانانگیز هیچکاک است؛ آمیزهای از تکنیک و هنر.»

  نشر چترنگ فیلمنامۀ پنجرۀ عقبی را به همراه فیلمنامۀ دکوپاژشده و تحلیل متنی آن، در یک مجلد منتشر کرده است. فیلمنامۀ پنجرۀ عقبی را جان مایکل هیز بر اساس داستان کوتاهی از کرنل وولریچ نوشته و در بخش بعدیِ کتاب، استفان شارف، مفسر و منتقد آمریکایی، هم دکوپاژِ نمابهنمای آن را انجام داده و هم نقدی ساختاری با عنوان «آجرها و ملاط» بر آن نوشته است. این بخش برای دوستداران سبک هیچکاک و همۀ علاقهمندان به فیلمنامهنویسی و فیلمسازی، جذاب و آموزنده خواهد بود.

  مجموعۀ «پنجرۀ عقبی» (شامل فیلم‌نامه، فیلم‌نامۀ دکوپاژشده و تحلیل متنی) با ترجمۀ شاهپور عظیمی، منتقد فیلم و مترجم حوزۀ سینما و ادبیات، در 298 صفحه به بهای 22000 تومان از سوی انتشارات چترنگ منتشر و روانۀ بازار کتاب شده است.