Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

  سه نامه و یک قصه

  و چند داستان دیگر

   از اینجا ببینید

  نویسنده: اوراسیو کیروگا، کاترین منسفیلد، آگوست استریندبرگ و غیره
  مترجم: نیما م. اشرفی
  موضوع: مجموعه داستان
  قطع: رقعی
  قيمت: 12500

  سه نامه و یک قصه، منتخبی است از بهترین داستانهای کوتاهِ کوتاه جهان که در بازۀ زمانی طولانیمدتی، از سیصد سال پیش از میلاد مسیح تا اواخر سدۀ اخیر میلادی، نگاشته شدهاند. داستانهایی که در این مجموعه گردآوری شدهاند، درونمایهای جهانشمول دارند و نگاهها و جهانبینیهای مختلف فرهنگی را به نمایش میگذارند. داستان کوتاه «سه نامه و یک قصه» از این مجموعه، روایت زنی است که به دلیل کارش مجبور است روزی دو بار سوار اتوبوس شود. او در این رفتوآمدها متوجه موضوعی جالب و شایع میشود و در نامههایی از مشاهداتش مینویسد...

  سه نامه و یک قصه هجده داستان کوتاه از نویسندگانی همچون اوراسیو کیروگا، کاترین  منسفیلد، آگوست استریندبرگ، دیوید فاستر والاس، فرانک اوکانر و... را در بر میگیرد.

   به نقل از دنور پست: «این کتاب مجموعهای است از داستانهای کوتاه که میتوانید آنها را پشت چراغ قرمز هم بخوانید.»

  «سه نامه و یک قصه»، 18 داستان کوتاه از نویسندگانی همچون کاترین منسفلید، آگوست استریندبرگ، دیوید فاستر والاس، فرانک اوکانر و... را در بر می‌گیرد. این کتاب با ترجمۀ نیما م. اشرفی، در 150 صفحه و با قیمت 12500 تومان از سوی انتشارات چترنگ روانۀ بازار کتاب شده است.