Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

  اتاق قرمز

   از اینجا ببینید

  نویسنده: ادوگاوا رانپو
  مترجم: محمود گودرزی
  موضوع: رمان خارجی
  قطع: پالتویی
  قیمت: 12000 تومان
  تعداد صفحه: 119

  اتاق قرمز مجموعهداستانی شامل شش داستان کوتاه مهیج است که همگی مثل اغلب آثار ادوگاوا رانپو، فضایی معمایی و فانتزی دارند. در داستان کوتاه «اتاق قرمز» از این مجموعه، اتاقی قرمزرنگ محل گردهماییهای عدهای است که برای هم داستانهایی غریب تعریف  میکنند. شبی یکی از اعضای جدید، ماجرای قتلهایی را که خود مرتکب شده است، میگوید و هیجانش را از ارتکاب این قتلها شرح میدهد...

  نشر چترنگ که پیش از این با انتشار رمان شکار و تاریکی، ادوگاوا رانپو، نویسندۀ سرشناس ژاپنی را به بازار کتاب ایران معرفی کرده بود، اینک کتاب دیگری را از همین نویسنده با نام اتاق قرمز منتشر کرده است. گفتنی است که نشر چترنگ از همین نویسنده رمان مارمولکسیاه را نیز با ترجمۀ محمود گودرزی در نوبت چاپ دارد.

  مجموعه‌داستان اتاق قرمز نوشتۀ ادوگاوا رانپو با ترجمۀ محمود گودرزی در تیراژ 1000 نسخه و به بهای 12000 تومان  از سوی نشر چترنگ منتشر شده است.