Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

  نامزدی آقای ایر

  از اینجا ببینید

  نویسنده: ژرژ سیمنون
  مترجم: عاطفه حبیبی
  موضوع: رمان خارجی
  قطع: پالتویی
  قيمت: 15000تومان
  تعداد صفحه: 167

  نامزدی آقای ایر ماجرای  مردی منزوی به نام آقای ایر را روایت میکند که همسایههایش از او میترسند. او خیلی پایش را از در خانه بیرون نمیگذارد. فقط هفتهای یکبار به کلوب بولینگ میرود، جایی که همه خیال میکنند او پلیس است. وقتی زنی در حوالی محل زندگی او به قتل میرسد، سرایدار خانه انگشت اتهام را به سوی او نشانه میگیرد. از آن به بعد، پلیس چشم از او برنمیدارد و هر روز و هر ساعت تعقیبش میکند. اما تنها گناه آقای ایر این است که به دختری که نباید، دل بسته است...

  ژرژ سیمنون، نویسندۀ بلژیکی، بیشتر با کارآگاه مگره، شخصیت اصلی رمانهای جناییاش، شناخته شده است؛ اما نامزدی آقای ایر از معدود آثار اوست که در سری داستانهای کارآگاه مگره جا ندارد. این رمان پیش از این دو بار به انگلیسی ترجمه شده و در سال 1989 اقتباسی سینمایی از آن روی پرده رفته است. رمانهای روانشناختی ژرژ سیمنون،آمیزهای از پرداخت استادانه و کالبدشکافی هوشمندانۀ روان انسانهاست. او ترسها، عقدههای روانی، گرایشهای ذهنی و وابستگیهایی را توصیف میکند که زیر نقاب زندگی یکنواخت روزمره پنهان هستند و ناگهان با انفجاری غیرمنتظره به خشونت و جنایت منتهی میشوند. 
  ویلیام فاکنر، نویسندۀ شهیر آمریکایی، دربارۀ او میگوید: «خواندن آثارش را دوست دارم. او مرا به یاد چخوف میاندازد.»

  «نامزدی آقای ایر» را عاطفه حبیبی به فارسی برگردانده و نشر چترنگ آن را در 167 صفحه، با تیراژ 1000 نسخه منتشر و با قیمت 15000 تومان روانۀ بازار کتاب کرده است.