Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

  نامه ها و ملاقات ها    

   از اینجا ببینید

  نویسنده: شهریار وقفی‌پور
  موضوع: فلسفه
  قطع: رقعی
  تعداد صفحه:132
  قیمت:11500 تومان

  کتاب نامهها و ملاقاتها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس در ردۀ آثار فلسفی جای میگیرد. وقفیپور در هشت بخش مجزا، تفاوت نگاه و شیوههای تحلیلی ژاک لاکان، فیلسوف و روانکاو فرانسوی، را با زیگموند فروید در پردازش مسائل فلسفی، اجتماعی و روانشناختی بررسی کرده است.

  در باب بازی لنگهبازی، کارآگاه فرویدی و کارآگاه لاکانی، صحنۀ جنایت و صحنۀ اولیه، اضطراب، لاکان و جویس، لاکان منهای فروید، عشق به مثابۀ تکرار تصویر و فرمول رستگاری: انقلابی یا عاشق؟ بخشهای مختلف این کتاب را تشکیل میدهند.

  کتاب «نامه‌ها و ملاقات‌ها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس» در 132 صفحه و با شمارگان هزار نسخه از سوی نشر چترنگ منتشر شده و به بهای 11500 تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.