Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

  خانه

  نمایشنامه‌ای در دو پرده

   از اینجا ببینید

  نویسنده: دیوید استوری
  مترجم: غلامرضا صراف
  موضوع: نمایشنامه
  قطع: رقعی
  قیمت:9500 تومان
  تعداد صفحه: 101

  ماجرای نمایشنامۀ ابزورد خانه در یک تیمارستان اتفاق میافتد و در آن پنج شخصیت محوری از طریق صحبتهای عادی و اتفاقی خود به مصداق کنایهدار نام نمایشنامه اشاره میکنند که ممکن است معنای وطن، محل سکونت یا احساس تعلق را نیز در بر داشته باشد. این شخصیتها گرچه در بیمارستان روانی هستند، توهماتشان بیشباهت به مردم عادی جامعه نیست. خانه که در سال 1970 نوشته شده است، در لندن، برادوی و مسکو روی صحنه رفت و از سوی مجمع منتقدان نیویورک بهترین نمایشنامۀ سال شناخته شد. به نقل از گاردین، خانه یکی از بهترین نمایشنامههای مدرن است.

  مضمون نمایشنامههای دیوید استوری بیش از هرچیز حول محور ازخودبیگانگی میچرخد: بیگانگی طبقه از طبقۀ خود، فرد از فرد، انسان از خویشتن، واقعیت از آرمان و... . این اشکال گوناگون ازخودبیگانگی را میتوان در نمایشنامۀ خانه یافت.
  نمایشنامۀ «خانه» را غلامرضا صراف به فارسی برگردانده و نشر چترنگ آن را در 101 صفحه، با تیراژ 1000 نسخه منتشر و با قیمت 9500 تومان روانۀ بازار کتاب کرده است.