Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

  قربانی

  از اینجا ببینید       

  نویسنده: جویس کرول‌ اوتس
  مترجم: علی قانع
  موضوع: رمان خارجی
  قطع: پالتویی
  قیمت:31000 تومان
  تعدادصفحه:411

  ماجرای قربانی از جایی آغاز میشود که ادنتا فرای، زنی میانسال و سیاهپوست، پریشاناحوال خیابانها را در جستوجوی دختر چهاردهسالهاش میگردد. دختری که روز بعد وقتی دستوپابسته در زیرزمین کارخانهای متروکه پیدا میشود، ادعا میکند مورد تعرض گروهی قرار گرفته است.  داستان قربانی به پروندهای حلنشده در نیویورک دهۀ 80 میپردازد و در هر فصل از کتاب، ماجرا از دید یکی از شخصیتهای داستان روایت میشود.

  جویس کرول اوتس، نویسندۀ رمان قربانی، نویسندهای است که کتابهایش بارها در فهرست پرفروشترینهای نیویورک تایمز قرار گرفتهاند. او اینبار دست به نگارش رمانی زده است که تأثیر غمانگیز خشونت جنسی، نژادپرستی، بیرحمی و قدرت را بر زندگی افراد بیگناه به تصویر میکشد. داستان بر اساس پروندهای واقعی نوشته شده است و سعی دارد به جنبههای متفاوت آن معنا ببخشد. نیویورک پست مینویسد: «قربانی را باید در میان بهترین کارهای اوتس جای داد. روایت او با حوصله و به تدریج،  آجربهآجر داستان را بنا میکند و زمینۀ اجتماعی ماجرا را برای خوانندهاش روشن میکند. قربانی هجونامهای است بر روابط میان نژادها.»

  کتاب قربانی را علی قانع به فارسی برگردانده و نشر چترنگ آن را در 411 صفحه، با تیراژ 1000 نسخه منتشر و با قیمت 31000 تومان روانۀ بازار کتاب کرده است.