Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

خبرگزاری ایسنا: روح تروريسم، نگاهی بنيادين به شكل‌گيری پديده تروريسم


کتاب فلسفی "روح تروریسم" اثر ژان بودریار با ترجمه کامران برادران در بيست ونهمين نمایشگاه بينالمللی کتاب تهران عرضه میشود. 


به گزارش سرویس بازار ایسنا٬ کتاب "روح تروریسم" در 75صفحه و به قيمت 7هزار تومان توسط انتشارات چترنگ به بازار آمده است. در مقدمه کتاب آمده است: زمانی که قدرت جهانی وضعيت را تا بدین حد به انحصار درمیاورد٬ زمانی که چنين تراکم مهيبی از کارکردها در تشکيلاتی تکنوکراتيک وجود داشته باشد و زمانی که هيچ شکل جایگزینی از اندیشه اجازه ظهور نداشته باشد٬ آیا راهی جز "انتقال وضعی تروریستی" باقی می‌ماند؟ این خود سيستم است که شرایط عينی را برای این انتقام‌جویی وحشيانه فراهم می‌آورد. این کتاب ابتدا به روح حاکم بر تروریسم پرداخته و سپس با اشاره به حوادث 11سپتامبر٬ فرضياتی برای این حوادث تشریح شده و در پایان به خشونت به‌عنوان امری جهانی می‌پردازد.  لینک خبر    http://isna.ir/fa/news/95021106520/