Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

معرفی کتاب بچه‌های بهشت در روزنامه اعتمادانتشار فيلمنامه «بچه‌هاي بهشت»

فيلمنامه «بچه‌هاي بهشت» نوشته مارسل كارنه و ژاك پره‌ور با ترجمه غلامرضا صراف توسط نشر چترنگ منتشر شد. اين كتاب شامل يادداشت دبير مجموعه سينما، مقدمه مترجم، زندگي‌نامه مارسل كارنه، زندگي‌نامه ژاك پره‌ور، معرفي «بچه‌هاي بهشت» در فرهنگ سينما به قلم ژرژ سادول، گفت‌وگو با مارسل كارنه، گفت‌وگو با ژاك پره‌ور، شناسنامه فيلم، بچه‌هاي بهشت (بخش اول)، بچه‌هاي بهشت (بخش دوم) توضيح چند اصطلاح سينمايي و تئاتري و تصاوير مي‌شود و در ٢٨٠ صفحه نوشته شده است.  فيلمنامه «بچه‌هاي بهشت» در ٢٨٠ صفحه و ١٠٠٠ نسخه به قيمت ١٧٠٠٠ تومان، از سوي نشر چترنگ روانه بازار كتاب شده است.

لینک خبر